The Vindictive Leg - Let The Harley Begin.

Arg orm

Det kom en container till Stockholms hamn. Det kommer många containrar till hamnen men det speciella med den här var att det fanns en ilsken orm i containern. Om man är hamnarbetare måste man nog vara försiktig. Man har hört talas om containrar som kommit med gamla amerikanare , alltså bilarna inte personer, från Texas och andra varma ställen som har innehållit giftspindlar. En annan produkt giftspindlar och giftormar kan åka som fripassagerare i är bananleveranser. Det har hänt att när en icke ont anande person sätter ner händerna i bananlådan kommer en stor spindel krypande. Men man måste medge att dom är fascinerande att titta på.